Koja je razlika između podataka i informacija?

Kako informatika transformira način obrazovanja?

Šta je računarstvo?

Kako se dijele podaci?

Kada podaci postaju informacije?

Šta je podatak?

Kako se dijele informacije?

Šta je informacija?

Koja tehnologija je omogućila razvoj minijaturnih uređaja koji stanu u džep?

Kako informatika utječe na komunikaciju?

Označi sve informacije koje su činjenice.

Šta je informatika?

Podijeli sadržaj