Osnovi informatike2020-10-10T21:26:46+00:00

Osnovi informatike

Sticanje znanja, ovladavanje vještinama i formiranje vrijednosnih stavova koji doprinose razvoju informatičke pismenosti neophodne za dalje školovanje, život i rad u savremenom društvu, kao i racionalno korištenje računara na način koji ne ugrožava vlastitog zdravlje.

Kurs iz osnova informatike obuhvata:

 • Upoznavanje sa osnovnim pojmovima u informatici

 • Historijski razvoj računara

 • Način rada računara

 • Brojni sistemi

 • Pretvaranje iz jednog brojnog sistema u drugi

 • Osnovna građa računara

 • Vrste memorija, ulaznih jedinica, izlaznih jedinica…

 • Vrste računarskih programa

 • Virusi i način borbe protiv virusa

 • Antivirusni programi

Osnovi informatike

Sticanje znanja, ovladavanje vještinama i formiranje vrijednosnih stavova koji doprinose razvoju informatičke pismenosti neophodne za dalje školovanje, život i rad u savremenom društvu, kao i racionalno korištenje računara na način koji ne ugrožava vlastitog zdravlje.

Kurs iz osnova informatike obuhvata:

 • Upoznavanje sa osnovnim pojmovima u informatici

 • Historijski razvoj računara

 • Način rada računara

 • Brojni sistemi

 • Pretvaranje iz jednog brojnog sistema u drugi

 • Osnovna građa računara

 • Vrste memorija, ulaznih jedinica, izlaznih jedinica…

 • Vrste računarskih programa

 • Virusi i način borbe protiv virusa

 • Antivirusni programi

AK school studio YouTube kanal

Go to Top