Postupak pretvaranje iz dekadnog brojnog sistema u neki drugi brojni sistem

U nastavku možemo vidjeti nekoliko primjera gdje je prikazano kako izgleda pretvaranje brojeva iz dekadnog brojnog sistema u binarni, oktalni i heksadekadni brojni sistem.

Pretvaranje brojeva u dekadni brojni sistem

U nastavku možemo vidjeti nekoliko primjera gdje je prikazano kako izgleda pretvaranje brojeva iz binarnog, oktalnog i heksadekadnog brojnog sistema u dekadni brojni sistem.

Binarna aritmetika

Sabiranje u binarnom sistemu

Prisjetimo se sabiranja u dekadnom sistemu, npr. 59 + 214. Brojeve potpišemo jednog ispod drugog tako da je cifra jedinice ispod cifre jedinice, tj. decimalna tačka ispod decimalne tačke. Sabiramo sa desne strane na lijevu. Pritom je 9 + 4 = 13, pa 3 pišemo i 1 „prenosimo“, tj. sabiramo ga sa ciframa iz sljedeće kolone.

Sabiranje u binarnom sistemu izvodi se na identičan način s tim da pritom treba imati na umu sljedeću tablicu sabiranja binarnih brojeva:

Oduzimanje u binarnom sistemu

Oduzimanje u binarnom sistemu obavlja se na isti način kao i u dekadnom brojnom sistemu. Posmatrajmo primjer: 65 – 47.

5 – 7 nemoguće je izračunati (u skupu prirodnih brojeva) pa pozajmimo jednu jedinicu iz sljedeće kolone i računamo 15 – 7 = 8, ali tu jedinicu u sljedećoj koloni moramo oduzeti.

Tablica oduzimanja binarnih brojeva:

Provjeri svoje znanje klikom na dugme KVIZ!

Podijeli sadržaj