Koji je zbir sljedeća dva binarna broja 1110001 i 10101111?

Koji broj u binarnom brojnom sistemu odgovara broju 126 u dekadnom brojnom sistemu?

Koji broj u heksadekadnom brojnom sistemu odgovara broju 198 u dekadnom brojnom sistemu?

Koji broj u dekadnom brojnom sistemu odgovara broju 110011 u binarnom brojnom sistemu?

Koji je razlika sljedeća dva binarna broja 111000111 i 10101011?

Koji broj u heksadekadnom brojnom sistemu odgovara broju 1000101 u binarnom brojnom sistemu?

Koji broj u oktalnom brojnom sistemu odgovara broju 75 u dekadnom brojnom sistemu?

Koji broj u oktalnom brojnom sistemu odgovara broju 111010 u binarnom brojnom sistemu?

Podijeli sadržaj