MS Word (u izradi)2020-10-14T20:12:05+00:00

MS Word (u izradi)

MS Word je najpopularniji program za pisanje i obradu tekstova, sa bezbroj mogućnosti. Odabir fontova, profesionalno obrađeni podaci u vidu grafikona, tabela, vizuelnih elemenata, postaće vaša mala umjetnička djela i za to će biti zaslužan MS Word kurs.

Word kurs obuhvata:

 • Podešavanja radnog lista (page setup)

 • Kreiranje novog dokumenta ili otvaranje već postojećeg

 • Upoznavanje sa karakteristikama programa (unos teksta, red, paragraf…)

 • Toolbar opcije

 • Podešavanje i formatiranje odlomaka (poravnanje teksta, podešavanje razmaka, uvlačenje…)

 • Upotreba postojećih stilova

 • Page break, bookmark, hyperlink opcije

 • Unošenje grafikona, dodavanje automatskog sadržaja

 • Kopiranje teksta (Copy, Paste, Cut, Clipboard)

 • Unošenje zaglavlja i podnožja (Header, Footer)

 • Priprema dokumenta za štampu

 • Oblasti prilagođene vašim individualnim potrebama

MS Word (u izradi)

MS Word je najpopularniji program za pisanje i obradu tekstova, sa bezbroj mogućnosti. Odabir fontova, profesionalno obrađeni podaci u vidu grafikona, tabela, vizuelnih elemenata, postaće vaša mala umjetnička djela i za to će biti zaslužan MS Word kurs.

Word kurs obuhvata:

 • Podešavanja radnog lista (page setup)

 • Kreiranje novog dokumenta ili otvaranje već postojećeg

 • Upoznavanje sa karakteristikama programa (unos teksta, red, paragraf…)

 • Toolbar opcije

 • Podešavanje i formatiranje odlomaka (poravnanje teksta, podešavanje razmaka, uvlačenje…)

 • Upotreba postojećih stilova

 • Page break, bookmark, hyperlink opcije

 • Unošenje grafikona, dodavanje automatskog sadržaja

 • Kopiranje teksta (Copy, Paste, Cut, Clipboard)

 • Unošenje zaglavlja i podnožja (Header, Footer)

 • Priprema dokumenta za štampu

 • Oblasti prilagođene vašim individualnim potrebama

AK school studio YouTube kanal

Go to Top