Osnove logičkih kola

Kako se na ulaz ma kakvog digitalnog uređaja koji koristi binarni brojni sistem dovode ulazi koji isključivo mogu imati vrijednost 0 i 1 i kako njegovi izlazi imaju samo vrijednost 0 ili 1 slijedi da se rad svakog digitalnog uređaja može opisati korištenjem operacija i pravila Bulove algebre. Iz toga proizilazi ogroman značaj Bulove algebre u računarskoj tehnici i informatici.

Uređaji kojima se realizira operacija negacije, konjukcije i disjunkcije nazivaju se osnovna logička kola ili gejtovi. Oni se obično nazivaju engleskim nazivima NOT, AND i OR, a njihovi simboli prikazani su na sljedećoj slici:

Osnovna logička kola su uređaji sasvim jednostavne građe. Teoretski, oni se mogu realizirati na raznim principima: mehaničkim, hidrauličkim, pneumatskim, elektromehaničkim i elektroničkim. Povezivanjem osnovnih logičkih kola moguće je realizirati svaku logičku funkciju, a samim tim i svaki digitalni uređaj, jar se rad svakog digitalnog uređaja može opisati logičkim funkcijama.

Logičko kolo NE (NOT)

Negacija – logičko kolo NOT – mijenja stanje iz 0 u 1 ili iz 1 u 0.

Tablica istine:

A Ā
0 1
1 0

Simbol:

Logičko kolo I (AND)

Konjunkcija – logičko kolo AND – ima slična svojstva kao operacija množenja, pa ga označavamo oznakom · (puta).

Tablica istine:

A B A·B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Simbol:

Logičko kolo ILI (OR)

Disjunkcija – logičko kolo OR – ima slična svojstva kao operacija sabiranja, pa ga označavamo znakom + (plus).

Tablica istine:

A B A+B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Simbol:

Podijeli sadržaj