Kako napraviti i održati dobru prezentaciju na svom času?

Osnovna greška koju neiskusni nastavnici prave jeste da svoj čas baziraju na powerpoint prezentaciji. PPT slajdovi bi trebali biti pomoć u nastavi, a ne njegov najvažniji dio. I to samo vizuelna pomoć, u slikama, ne u riječima.
Svaki dobar nastavnik bi morao da sa velikim uspjehom kaže šta ima i u slučaju da se projektor pokvari.
Zbog toga je važno da organizujete svoj čas tako da Vi budete u centru pažnje, a ne slajdovi koje prikazujete.

Osnovna pravila dobre powerpoint prezentacije su:
1. što više slika koje objašnjavaju ono što govorite
2. što manje riječi – učenici ne treba da čitaju sa slajdova, nego da slušaju vas
3. bez bilo čega što nepotrebno odvlači pažnju sa govornika
4. koristite slajdove samo za ono što je neophodno

Osnovne greške koje biste trebali da izbegavate su:
1. korištenje PPT prezentacije kao podsjetnik nastavniku, da zna šta kada da kaže (bolje je da koristite odštampani podsjetnik za sebe)
2. stavljanje puno riječi, definicija i čitavih pasusa teksta na slajdove (bolje je da na slajdove napišete samo ključnu riječ, a ostalo izgovorite; ako je neophodno, na kraju prezentacije podijelite učenicima odštampani materijal u kojem će imati sav neophodan tekst, a koji niste stavili na slajdove)
3. suviše animacija, pokretnih elemenata i vizuelnih efekata koji skreću pažnju sa suštine (bolje je da minimalno koristite sve pokretne efekte ili da ih u potpunosti izbacite)

Podijeli sadržaj