Welcome to your HIstorijat računara

Koje je prvo pomagalo za računanje koje je staro približno oko 5 000 godina.

Ko je tvorac prvog mehaničkog kalkulatora?

Od čega je bila sastavljena prva mehanička mašina?

Koje je operacije mogla obavljati mehanička mašina koju je osmislio njemački naučnik Wilhelm von Leibnitz?

Koje je operacije mogla obavljati paskalina?

Ada Byron se smatra prvom ...

Ko je osmislio analitički stroj?

Električni sortirni stroj je radio na principu ...

Ko je osmislio Collossus?

Koji se računar smatra prvim elektroničkim računarom?

Po čijem modelu se grade današnji računari?

Ko je prvi dao ideju o smještanju računarskog programa u memoriju?

Koji se računar smatra prvim računarom za komercijalnu upotrebu, temeljen na tranzistorima?

Koja je firma proizvela prvi mikroprocesor?

Koji se računar smatra prvim osobnim računarom?

Bill Gates i Paul Allen su osnivači koje firme?

Kako se naziva prvi programski jezik?

Kako se naziva prvi operativni sistem?

Koji je operativni sistem najrasprostranjeniji operativni sistem za osobne računare?

Podijeli sadržaj