Označi brojeve koji mogu pripadati oktalnom brojnom sistemu!

Koji brojni sistem je osnova digitalne elektronike i jedini prihvatljiv računaru?

Najpoznatiji nepozicioni brojni sistem je

Označi brojeve koji mogu pripadati heksadekadnom brojnom sistemu!

Označi pozicione brojne sisteme!

Kako se dijele brojni sistemi?

Koji brojni sistem čovjek od davnina koristi?

Broj MMCCIX zapisan u sistemu rimskih brojeva je u dekadnom brojnom sistemu broj

Baza heksadekadnog brojnog sistema je

Koja je razlika između pozicionog i nepozicionog brojnog sistema?

Cifre heksadekadnog brojnog sistema su:

Šta je brojni sistem?

Broj 769 zapisan u dekadnom brojnom sistemu je u sistemu rimskih brojeva broj

Podijeli sadržaj