Uvod u informatiku i računarstvo

7 kolovoza, 2023|

Zamislimo svijet bez pametnih telefona, društvenih mreža i interneta - teško, zar ne? Informatika je ta koja je omogućila ove promjene i donijela revoluciju u naš svakodnevni život. Razvoj informatike Informatika je

Brojni sistemi

1 kolovoza, 2023|

Matematičko-logičke osnove rada računara Savremeni računarski sistemi funkcionišu na bazi elektronskih komponenti koje „operišu“ podacima u digitalnoj formi. Iz tog razloga računaru najviše odgovara da radi sa binarnim brojnim sistemom. Brojni sistemi

Operacije u brojnim sistemima

29 srpnja, 2023|

Postupak pretvaranje iz dekadnog brojnog sistema u neki drugi brojni sistem U nastavku možemo vidjeti nekoliko primjera gdje je prikazano kako izgleda pretvaranje brojeva iz dekadnog brojnog sistema u binarni, oktalni i heksadekadni

Bulova (Booleova) algebra

28 srpnja, 2023|

Osnovna načela Bulove algebre U informatici, Booleova algebra je od suštinskog značaja zbog svoje veze sa logikom i računarstvom. Evo nekoliko razloga zašto je važna: Logički dizajn: Booleova algebra se koristi za kreiranje

Logička kola

27 srpnja, 2023|

Osnove logičkih kola Kako se na ulaz ma kakvog digitalnog uređaja koji koristi binarni brojni sistem dovode ulazi koji isključivo mogu imati vrijednost 0 i 1 i kako njegovi izlazi imaju samo vrijednost

Historijat razvoja računara

26 srpnja, 2023|

Ljudi su se oduvjek trudili kako da na najlakši način obavljaju računske operacije. Davno prije pojave računara, kakve danas poznajemo, pravili su razna pomagala koja su im pomagala pri računanju.      

AK school studio YouTube kanal