Blog

Blog2020-11-01T16:07:10+00:00

Uvod u informatiku i računarstvo

Zamislimo svijet bez pametnih telefona, društvenih mreža i interneta - teško, zar ne? Informatika je ta koja je omogućila ove promjene i donijela revoluciju u naš svakodnevni život.

Go to Top