AK school studio laboratory

Mjesto gdje se kuhaju mnogi korisni programi. Mali programi koji vam mogu biti od koristi.

AK school studio laboratory

Mjesto gdje se kuhaju mnogi korisni programi. Mali programi koji vam mogu biti od koristi.

Morse code konverter

Morzeova azbuka je sistem znakova koji predstavlja slova, brojeve i znake interpunkcije, a iskazuje se tačkama, crtama i praznim slovnim mestima. Na daljinu se prenosi električnim impulsom različitih dužina ili analognim mehaničkim ili vizuelnim signalima, poput svetla.

Konverter iz jednog brojnog sistema u drugi

Način zapisivanja brojeva i njihovo tumačenje naziva se brojni sistem. Najpoznatiji brojni sistem je decimalni sistem (baza je 10), koji najviše i koristimo. Pored njega korisni su i binarni sistem (baza 2) ili heksadecimalni (baza 16) ili oktalni sistem (baza 8).

AK school studio YouTube kanal